Ouders in Ede en omgeving, laten we samen lezen leuk maken voor onze kinderen!

In groep 3 beginnen kinderen aan een nieuw hoofdstuk van hun schoolcarrière: leren lezen. Voor velen verloopt dit soepel, maar voor sommigen wordt het een uitdaging. We weten dat ieder jaar maar liefst 45.000 kinderen in Nederland te maken zullen krijgen met leesproblemen. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling die niet alleen de individuele groei van het kind beïnvloedt, maar ook een maatschappelijk probleem vormt.

Vanuit Lunteren roept TOPPR, een organisatie gespecialiseerd in een verbeterde aanpak van leesproblemen, ouders in Ede en omgeving op: “Laat je horen!” Het doel is duidelijk: samen met geïnteresseerde ouders informatiebijeenkomsten organiseren op lokale scholen. Op deze manier willen ze niet alleen de aandacht van leerkrachten en scholen vestigen op het groeiende probleem van leesproblemen bij kinderen, maar ook een platform creëren voor het delen van informatie, kennis en ervaringen.

Het is bekend dat leesproblemen aanzienlijke gevolgen hebben voor het zelfvertrouwen en de algehele ontwikkeling van kinderen. De impact op de lange termijn is niet te onderschatten. Daarom is het van groot belang om deze kwestie lokaal aan te pakken. TOPPR gelooft in het betrekken van ouders bij het vinden van oplossingen en benadrukt de rol die zij kunnen spelen in de ondersteuning van hun kinderen bij het leren lezen.

Samen lezen leuk maken

Janet Weima, de oprichter van TOPPR, drukt ouders op het hart: “Samen kunnen we echt het verschil maken voor onze kinderen. Ouders spelen een belangrijke rol in de ondersteuning van hun kinderen bij het leren lezen. We nodigen daarom alle ouders in Ede en omgeving uit om deel te nemen aan dit initiatief.”

De TOPPR-methodiek, met bewezen resultaten, biedt een effectieve aanpak voor leesproblemen. In slechts 12 sessies van een half uur kan een kind weer op niveau lezen. Het is een bewezen methode die kan worden ingezet om de leesvaardigheid van onze kinderen te verbeteren.

Ouders die willen helpen en zich willen aansluiten bij deze beweging kunnen zich eenvoudig aanmelden op de TOPPR-website. Hoe meer ouders zich achter dit initiatief scharen, hoe sterker de boodschap en hoe groter de kans op succes. Laten we samen de handen ineenslaan en onze kinderen helpen de magie van lezen te ontdekken. Want als ouders en scholen samenwerken, kunnen we een wereld creëren waarin elk kind de  kans krijgt om te genieten van de wondere wereld van boeken en om volop mee te doen in onze maatschappij.

In een wereld die steeds meer wordt gedomineerd door digitale technologie, is lezen nog steeds een essentiële vaardigheid. Vooral technisch lezen. Hoewel de manier waarop we lezen verandert, blijft het begrijpen en verwerken van geschreven informatie belangrijk. We leven in een wereld van smartphones, tablets en e-readers. Beeldschermen dus. Daarom onderzoeken we het belang van technisch lezen in een snel veranderende digitale wereld.

De kern van technisch lezen

Lezen is meer dan alleen het ontcijferen van woorden op een pagina. Het gaat om het begrijpen van de geschreven tekst op een manier die snel en accuraat is. Deze vaardigheid bestaat uit het herkennen van woorden, het begrijpen van zinsbouw en het interpreteren van tekstuele kenmerken zoals interpunctie. Het stelt ons in staat om informatie op te nemen, te verwerken en te begrijpen. Dit alles wordt pas mogelijk als er voldoende vloeiend gelezen kan worden en dat is het terrein van technisch lezen.

Digitale leesuitdagingen

Terwijl technisch lezen essentieel blijft, hebben de opkomst van digitale media en technologieën enkele nieuwe uitdagingen met zich meegebracht. Het lezen van een scherm is anders dan het lezen van gedrukte tekst, en we worden vaak geconfronteerd met enkele obstakels:

1. Schermvermoeidheid: Langere tijd naar een scherm staren kan leiden tot vermoeidheid en afleiding, waardoor het moeilijk kan zijn om te concentreren op de tekst.
2. Multitasking: We worden vaak afgeleid door meldingen, apps en andere digitale afleidingen, wat het vermogen om tekst te begrijpen kan verminderen.
3. Korte aandachtsspanne: De snelle aard van digitale media heeft de aandachtsspanne van mensen verkort, wat het leesvermogen kan beïnvloeden.

Waarom technisch lezen belangrijk blijft

In deze digitale wereld blijft technisch lezen een hoeksteen van educatief succes. Hier zijn enkele redenen waarom het belangrijk blijft:

1. Begrijpend lezen: Technisch lezen is de basis voor begrijpend lezen. Zonder sterke technische leesvaardigheden kunnen we moeite hebben met het begrijpen van complexe teksten, of ze nu digitaal of op papier zijn.
2. Kritisch denken: Het vermogen om geschreven informatie snel en accuraat te begrijpen, is essentieel voor kritisch denken. Technisch lezen stelt ons in staat om informatie te analyseren, vragen te stellen en onze mening te vormen.
3. Digitale geletterdheid: In een digitale wereld moeten we digitale teksten kunnen lezen en begrijpen. Dit omvat alles, van e-mails en websites tot sociale media en online artikelen. Sterke technische leesvaardigheden vergemakkelijken dit proces.

Hoe kunnen we technisch lezen bevorderen in een digitale wereld?

Het bevorderen van technisch lezen in een digitale wereld vereist enkele strategieën:

1. Digitale tekstvariatie: Moedig kinderen en jongeren aan om te lezen van verschillende digitale bronnen, zoals nieuwswebsites, blogs en e-books. Dit helpt hen vertrouwd te raken met verschillende soorten digitale teksten.
2. Leesapplicaties: Er zijn apps beschikbaar die specifiek zijn ontworpen om technisch lezen te compenseren. Deze kunnen kinderen helpen om teksten te begrijpen terwijl ze op een ander moment werken aan hun technische leesvaardigheden. Er ontstaat zo geen onnodige kennisachterstand.
3. Oefening en geduld: Technisch lezen vereist oefening en geduld. Ook goede lezers moeten worden aangemoedigd om regelmatig te lezen, zowel digitaal als op papier.

Conclusie

Hoewel de manier waarop we lezen in deze digitale wereld verandert, blijft technisch lezen een cruciale vaardigheid. Het vermogen om geschreven informatie snel en accuraat te begrijpen, is de sleutel tot begrijpend lezen, kritisch denken en digitale geletterdheid. We moeten deze vaardigheid koesteren en kinderen en jongeren aanmoedigen om sterke technische lezers te worden.

‘Ik heb een verhaal voor je gemaakt,’ zegt Madelief trots. Ze zwaait met een blad papier voor Robbies neus heen en weer.

Robbie haalt zijn schouders op.  ‘Daar heb je niks an,’ zegt hij.
‘Wél,’ zegt Madelief. ‘Want het is spannend en het gaat over jou.’
‘Over mij?’ Robbie kijkt of ie het niet gelooft. ‘Laat zien.’ Hij rukt het papier uit haar handen. Hij kijkt wat er boven staat. Hij leest het hardop voor. ‘Robbie-de-rovver.’
‘Rover,’ zegt Madelief. ‘Robbie de róver.’
Robbie wijst met zijn vinger op het blad. ‘D’r stáát rovver, met één o.’
Madelief kijkt. Ze denkt na. Er staat rover, dat weet ze zeker. Maar hoe moet ze het schrijven dat Robbie het ook ziet?
‘Wacht,’ zegt ze. Ze schrabbelt een stompje potlood uit haar broekzak. Ze krabbelt wat op het papier. ‘Kijk,’ zegt ze.
Robbie leest. ‘Robbie-de-roover.’ Hij lacht. ‘Dat ben ik,’ zegt hij trots.

‘Lees es verder, zegt Madelief.
Robbie trekt een vies gezicht. ‘Ammahoela,’ zegt hij. ‘Ik heb vakantie.’
Madelief zucht. Ze doet haar ogen erbij dicht. Alsof ze héél moe is.
Ze staat op. ‘Dan ga ik maar weer,’ zegt ze. Ze wacht of Robbie nog wat wil zeggen. Dan stapt ze In de richting van de achterdeur.
‘Eh,’ zegt Robbie.
Madelief draait zich met een ruk om. ‘Wou je wat zeggen?’ vraagt ze.
‘Eh,’ zegt Robbie nog een keer. Hij kijkt madelief aan. Hij wijst naar het papier in haar hand. ‘Laat me nog maar eens zien,’ zegt hij onverschillig.
Madelief is snel bij hem. Robbie pakt het papier uit haar hand.

Hij leest:
Robbie-de-roover
Robbie-is-een-rovver, eh roover
Hij-woont-in-een-hol
Hij-is-niet-ban.’
‘Bang,’ zegt Madelief. ‘Hij is niet bang.’
Robbie kijkt op. ‘Tuurlijk niet,’ zegt hij. ‘Wat een onzin.’
‘Je hébt wel rovers die bang zijn,’ zegt Madelief.
‘O,’ zegt Robbie.
‘Als de politie ze opsluit in een donker hok met ratten.’

Ze bekijkt Robbies gezicht. Of ie niet schrikt. Maar hij leest verder, woordje voor woordje.
‘Maar-wat-is-dat?
Een-man
Een-man-in-een-zw-zwart-pak
Hij-pakt-Robbie
Hij-doet-hem-in-een-hok
Boem-de-deur-gaat-toe
Daar-zit-Robbie
In-een-hok
Hij-mag-er-niet-uit
Dat-is-naar
Hij-is-koud
Hij-wordt-ziek
Dan-gaat-hij-dood
Dag-Robbie
Jij-bent-dood.’

Robbie kijkt op van het papier. Hij zegt een hele tijd niets. Hij zucht. Hij geeft het papier aan Madelief terug. Hij zucht nóg een keer.
‘Dat was een mooi verhaal,’ zegt hij. ‘Heel mooi. Een beetje kinderachtig, maar toch wel mooi.’
‘Kinderachtig?’ vraag Madelief. ‘Vond je het niet griezelig?’
‘Och,’ zegt Robbie. ‘Het waren van die makkelijke woordjes allemaal.’
‘Maar,’ hijgt Madelief, ‘maar anders wil je het niet lezen!’ Oei wat is ze kwaad. D’r hoofd is knalrood.
‘Ik wil best lezen, maar ik kan het niet,’ schreeuwt Robbie terug.

‘Je kan het wel!’ krijst Madelief zo hard als ze kan.
Robbie duwt haar hard opzij. ‘Ik ga weg,’ schreeuwt hij. “En ik kom nooit meer terug. Ik ga een ander huis zoeken!’ Hij loopt stampend naar de gang. Maar daar blijft hij staan.
Madelief houdt haar mond. Als ie weg wil, dan moet hij maar weg. Eigenwijs joch.
‘Is dat waar?’ hoort ze hem zachtjes vragen.
‘Wat?’
‘Dat ik kan lezen?’
‘Tuurlijk,’ zegt Madelief.
Voetje voor voetje komt Robbie terug.

‘Je moet niet woordje voor woordje lezen,’ zegt Madelief. “Je moet de hele zin lezen.’ Ze steekt het papier naar hem uit.
Robbie pakt het aan. Hij leest het verhaal nóg een keer. Zin voor zin.

Auteur: Guus Kuijer

Het leesproces van tieners speelt een belangrijke rol in hun leerontwikkeling. Technisch lezen, dat gericht is op vloeiend en nauwkeurig lezen, legt de basis voor begrijpend lezen en kritisch denken. Een effectieve methodiek om technisch lezen te verbeteren is van onschatbare waarde voor de educatieve ontwikkeling van tieners. In deze blog bespreken we het belang van technisch lezen en de elementen van een effectieve methodiek.

Het belang van technisch lezen

Technisch lezen is de ruggengraat van leesvaardigheid. Het stelt tieners in staat om geschreven informatie snel en accuraat te begrijpen, wat essentieel is voor succes in het leven en verder. Sterke technische leesvaardigheden stellen tieners in staat om complexe teksten aan te pakken en informatie te begrijpen. Daarnaast legt het een stevige basis voor begrijpend lezen en kritisch denken. Het is de sleutel tot een leven lang leren.

Elementen van een effectieve methodiek voor technisch Lezen

Een effectieve methodiek voor technisch lezen moet enkele essentiële elementen bevatten:

Individuele begeleiding: Elke tiener is uniek en heeft verschillende behoeften als het gaat om lezen. Een effectieve methodiek begint met het identificeren van de specifieke behoeften van elke tiener en biedt individuele begeleiding en ondersteuning. Deze begeleiding moet naast het leren lezen ook gericht zijn op de motivatie van de tiener om te (leren) lezen.

Vloeiend lezen: Het ontwikkelen van vloeiend lezen is een cruciaal onderdeel van technisch lezen. Tieners moeten leren lezen met ritme en tempo,
zodat ze teksten vloeiend kunnen begrijpen. Dit kan worden bereikt door TOPPR in te zetten. TOPPR of Slepend leren lezen is een methodiek die gericht is op vloeiendheid.

Relevante teksten: De inhoud waarmee tieners werken, moet boeiend en relevant zijn. Tieners leren het beste wanneer ze geïnteresseerd zijn in de onderwerpen die ze lezen. Voor sommige tieners gaat het dan om verhalende teksten die passen bij de sociale context, of juist om informatieve teksten die passen bij een hobby. Soms is het ook een goed idee om teksten te kiezen die voor school gelezen moeten worden. Hierdoor is tijdwinst voor de tiener te behalen en dat kan een goede motivatie zijn.

Betrokkenheid van anderen: Ouders spelen (nog steeds) een belangrijke rol in de ontwikkeling van de leesvaardigheid van hun tiener. Ouders kunnen van jong af een goed voorbeeld zijn voor de kinderen. Naast ouders zijn ook de vrienden van de tiener van belang. Als er in de sociale groep veel wordt gelezen is de motivatie groter om ook goed te leren lezen.

Het succes van effectieve methodieken

Effectieve methodieken voor technisch lezen, zoals TOPPR hebben bewezen resultaten. Tieners die profiteren van deze methodieken verbeteren hun technische leesvaardigheden aanzienlijk. Ze leren lezen op een vriendelijke en gelijkwaardige manier en worden niet geplaagd met boeken voor kleine kinderen of met eindeloze oninteressante leesoefeningen.

Conclusie

Het bevorderen van technisch lezen bij tieners is van belang voor hun educatieve ontwikkeling. Een effectieve methodiek om technisch lezen te verbeteren, met elementen als individuele begeleiding, vloeiend lezen, relevante content en betrokkenheid, kan aanzienlijk bijdragen aan het succes van tieners op school. Het is een investering in hun toekomst en hun vermogen om een leven lang te leren.

Stripboeken worden vaak beschouwd als lichte kost voor een vrije middag. Toch hebben deze boeken veel meer te bieden dan alleen kleurrijke afbeeldingen en grappige personages. Het lezen van stripboeken is niet alleen vermakelijk, maar het kan ook een waardevolle en educatieve ervaring zijn. Laten we eens duiken in de redenen waarom stripboeken de moeite waard zijn om te lezen en waarom ze een belangrijke plaats verdienen in leeslijsten en bibliotheekcollecties.

Bevordering van leesvaardigheid

Een van de meest voor de hand liggende redenen om beeldverhalen te lezen is dat ze leesvaardigheid bevorderen. Hoewel ze minder tekst bevatten dan traditionele romans, vereisen stripboeken nog steeds dat lezers tekst begrijpen en volgen. Lezers moeten de gesprekken tussen personages lezen, aandacht besteden aan de tekstvakken en de verhaallijn volgen. Dit helpt bij het ontwikkelen van de basisvaardigheden die nodig zijn voor lezen en begrijpen.

Visuele geletterdheid en verbeelding

De stripverhalen zijn een unieke vorm van visuele geletterdheid. Ze combineren beelden met tekst om een verhaal te vertellen en dwingen lezers om visuele en tekstuele elementen samen te begrijpen. Dit bevordert visuele geletterdheid en het vermogen om informatie uit afbeeldingen te halen. Bovendien stimuleren stripboeken de verbeelding, omdat lezers de scènes en personages in hun hoofd moeten vormgeven op basis van de visuele aanwijzingen die worden gegeven.

Diversiteit van genre en onderwerpen

Een ander belangrijk aspect van stripboeken is de diversiteit van genre en onderwerpen die ze bestrijken. Terwijl sommige mensen een strip al snel associëren met superhelden, zijn er eigenlijk stripverhalen in bijna elk denkbaar genre. Of je nu van mysteries, science fiction, autobiografieën, historische fictie of romantiek houdt, er is een stripboek voor jou. Dit maakt stripboeken toegankelijk en aantrekkelijk voor een breed publiek.

Toegankelijkheid voor jonge lezers

Stripboeken zijn bijzonder geschikt voor jonge lezers. Ze zijn visueel aantrekkelijk en bieden een manier om complexe verhalen en concepten toegankelijker te maken voor kinderen. Stripboeken kunnen jonge lezers helpen om vertrouwen in hun leesvaardigheid op te bouwen en hen aanmoedigen om meer te lezen. Het is niet ongebruikelijk om kinderen te zien genieten van een stripboek, zelfs als ze traditionele romans vermijden.

Krachtige verhalen en karakterontwikkeling

Vaak worden er diepgaande thema’s en onderwerpen behandeld en bieden strips complexe karakterontwikkeling. Het idee dat stripboeken alleen oppervlakkig vermaak bieden, is verouderd. Er zijn veel stripboeken die diepe en ontroerende verhalen vertellen, en ze verdienen net zoveel erkenning als traditionele romans.

Artistieke waarde van stripboeken

Naast hun literaire waarde hebben strips ook een aanzienlijke artistieke waarde. De tekenkunst en vormgeving die wordt gebruikt om stripboeken tot leven te brengen, is indrukwekkend. Stripkunstenaars gebruiken verschillende stijlen en technieken om visueel aantrekkelijke verhalen te creëren. Dit maakt stripverhalen tot een unieke kunstvorm.

Bibliotheekcollecties en Leeslijsten

Het is essentieel dat stripboeken een plek hebben in bibliotheekcollecties en leeslijsten. Ze bieden lezers van alle leeftijden en achtergronden een andere manier om van literatuur te genieten. Door deze boeken op te nemen in bibliotheekcollecties, wordt leesmateriaal diverser en aantrekkelijker. Het stimuleert ook jongere lezers om de bibliotheek te bezoeken en hun leesvaardigheid te ontwikkelen.

In conclusie: Stripboeken zijn veel meer dan gewoon beeldverhalen. Ze bevorderen leesvaardigheid, visuele geletterdheid, verbeeldingskracht en bieden krachtige verhalen in diverse genres. Ze zijn bijzonder geschikt voor jonge lezers en hebben aanzienlijke artistieke waarde. En daarom moeten stripboeken de erkenning krijgen die ze verdienen en een belangrijkere rol spelen in ons leesonderwijs.

Kortom, stripboeken bieden een schat aan voordelen, van het stimuleren van de verbeelding en het verbeteren van de leesvaardigheid tot het aanpakken van belangrijke sociale kwesties. Ze zijn niet langer de stiefkindjes van de literaire wereld, maar eerder krachtige instrumenten voor educatie, entertainment en culturele expressie. Het is de moeite waard om de wereld van stripboeken te verkennen, ongeacht je leeftijd. Dus ga naar je lokale bibliotheek of stripboekenwinkel en ontdek hoe deze kleurrijke, geïllustreerde verhalen je horizon kunnen verbreden en je leesplezier kunnen vergroten.

Bij het schrijven van dit blog is gebruik gemaakt van het onderzoek van M.J. Heany, van Walden University in Minneapolis, USA, Graphic novels: a sure bet for your library, (2007) waarin ze via literatuuronderzoek ontdekte dat strips de verbeelding van lezers stimuleren en hun leesvaardigheid verbeteren. Het onderzoek toonde ook aan dat stripboeken bijdragen aan het begrip van complexe emoties en sociale kwesties. De bevindingen illustreren het groeiende belang van stripboeken als educatieve en culturele hulpmiddelen.

Op dinsdag 10 oktober heeft Janet Weima een belangrijke petitie Verbetering van Leesonderwijs in het Basisonderwijs overhandigd aan Ingrid Michon-Derkzen, de voorzitter van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

De petitie is een dringende kreet van degenen die het dichtst bij het probleem staan – de kinderen die worstelen met leesproblemen. Volgens recente cijfers heeft één op de vier kinderen in het basisonderwijs leesproblemen. Een cijfer dat onaanvaardbaar hoog is en waar actie voor nodig is.

Herziening van huidige leesmethoden

Janet roept op tot een herziening van het huidige onderwijssysteem en bepleit de integratie van de bewezen effectieve Slepend Lezen methode in het reguliere curriculum. Dit zou leesonderwijs voor alle kinderen toegankelijker maken en een einde maken aan de onnodige leesachterstanden waarmee veel kinderen nu te maken hebben.

We overhandigen de petitie namens de c.a. 45.000 kinderen die dit jaar in groep 3 beginnen. Zij behoren tot de 25% die leesproblemen krijgen. Laten we zorgen dat zij niet met een leesachterstand in groep vier beginnen.

Janet Weima heeft de petitie persoonlijk aan de voorzitter van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) overhandigd. Zij heeft de positieve effecten van de Slepend Lezen methode zelf ervaren. Haar dochter, die een leesachterstand had, heeft dankzij deze methode niet alleen haar leesvaardigheden verbeterd, maar ook haar liefde voor lezen herontdekt. Ze studeert nu aan de Universiteit van Twente.

Janet Weima, oprichter van TOPPR, merkte op:

“Vandaag mocht ik een petitie aanbieden aan vier Kamerleden. Ingrid Michon-Derkzen, Nico Drost, Lisa Westerveld en Simone Richardson hebben met veel aandacht naar ons verhaal geluisterd en naar het verhaal van 45.000 kinderen in groep 3 voor wie we nu het verschil kunnen maken. We moeten voorkomen dat zij straks ook bij de 2,5 miljoen Nederlanders horen die moeite hebben met lezen. Dit evenement was een cruciale stap naar een toekomst waarin elk kind in Nederland de kans krijgt om met plezier te leren lezen”.

Dyslexie hoeft geen belemmering te zijn voor succes. Een inspirerend voorbeeld hiervan is Steven Spielberg en zijn ervaring met dyslexie, een van ’s werelds meest bekende en invloedrijke filmmakers. Ondanks zijn dyslexie heeft hij zijn passie gevolgd en enorme successen behaald.

Steven Spielberg, een van de meest bekende en invloedrijke filmmakers in de geschiedenis, heeft openlijk gesproken over zijn ervaring met dyslexie. Hij is een inspirerend voorbeeld van iemand die ondanks de uitdagingen van dyslexie zijn passie heeft gevolgd en enorme successen heeft behaald.

Als kind had Spielberg moeite met lezen en schrijven, en hij worstelde met academische taken. Hij werd vaak als “langzaam” bestempeld en voelde zich gefrustreerd op school. In die tijd werd dyslexie niet goed begrepen, en Spielberg werd geconfronteerd met negatieve reacties en onbegrip van zijn leraren en medestudenten.

Verhalen vertellen door middel van film

Desondanks ontwikkelde Spielberg een buitengewone visuele verbeeldingskracht en creativiteit. Hij ontdekte dat hij zijn verhalen het beste kon uiten via beelden en film. Zijn dyslexie gaf hem een unieke kijk op de wereld en stelde hem in staat om complexe verhalen te vertellen op een meeslepende en visueel boeiende manier.

Doorzettingsvermogen, vastberadenheid en passie!

Met zijn doorzettingsvermogen, vastberadenheid en passie voor film maken, overwon Spielberg de uitdagingen die dyslexie met zich meebracht. Hij is uitgegroeid tot een zeer succesvolle regisseur en producent, bekend om films als “Jaws”, “E.T. the Extra-Terrestrial”, “Jurassic Park” en vele andere iconische titels. Bovendien heeft hij meerdere Academy Awards gewonnen en wordt hij wereldwijd erkend als een meester in zijn vakgebied.

Het verhaal van Steven Spielberg illustreert dat dyslexie geen belemmering hoeft te zijn voor succes. Het benadrukt het belang van erkenning, begrip en ondersteuning voor mensen met dyslexie, zodat ze hun unieke talenten en creativiteit kunnen ontwikkelen en hun potentieel kunnen realiseren. Ken jij ook zo’n kind met grootse dromen? Zorg dat ze niet ontmoedigd raken door de uitdagingen van leesproblemen. Met doorzettingsvermogen en vastberadenheid (en een effectieve leesmethode) kun je, net als Spielberg, grootsheid bereiken!

Kijk op YouTube zijn interview (in het Engels) over zijn ervaring met dyslexie.

SOLLICITATIE


    Ja, ik stem in met het Privacy statement en geef TOPPR de toestemming om deze gegevens op te slaan.

    Mail ons:

    welkom@topprreading.org