Privacy

Privacyverklaring

TOPPR vindt uw privacy belangrijk. In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens TOPPR  verzamelt, hoe deze worden verwerkt en voor welk doel.

TOPPR zet zich in om kinderen te bevrijden van het dyslexie juk. De TOPPR-methodiek is een bewezen methode om kinderen weer leesplezier te geven en daarmee een kans om in het onderwijs het leesniveau blijvend te ontwikkelen.

Privacybeleid

TOPPR is zich bewust van haar verantwoordelijkheid bij het verwerken van persoonsgegevens. TOPPR wil dat iedereen van wie persoonsgegevens door of in opdracht van haar worden verwerkt erop kan vertrouwen dat dit op een zorgvuldige en rechtmatige manier gebeurt. TOPPR verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de daaruit voortvloeiende privacyregels

Verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van u wanneer u de gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Bijvoorbeeld om deel te nemen aan een van de aangeboden cursussen of evenementen die door TOPPR worden georganiseerd. Het kan dan gaan om gegevens zoals;

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Gegevens organisatie
 • Telefoonnummer
 • Mailadres
 • Bankgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag TOPPR  uw persoonsgegevens verwerken;

 • Verzenden van materialen en informatie
 • Behandeling van een aanvraag;
 • Inschrijving voor een cursus of evenement;
 • U te kunnen bellen of e-mailen wanneer dat nodig is voor onze dienstverlening;
 • Verzenden van mailingen met informatie die voor u relevant is;
 • Om goederen of diensten bij u af te leveren;
 • Het afhandelen van uw (uit-)betaling;

TOPPR verwerkt ook persoonsgegevens als wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren?

TOPPR bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

TOPPR verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen dat zij zich ook houden aan de eisen die de AVG stelt, zoals ten aanzien van de beveiliging en van de vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TOPPR maakt gebruik van zogenaamde sessiecookies, tekstbestandjes die door de browser tijdelijk op de computer van een accounthouder worden geplaatst. Het doel van deze sessiecookies is vooral het vergroten van het gebruiksgemak, zodat bepaalde informatie, zoals voorkeurinstellingen, gedurende een sessie niet steeds opnieuw hoeft te worden ingevoerd. Om de website beter op de bezoekers af te stemmen en gebruiksvriendelijker te maken maakt TOPPR gebruik van Google Analytics. Er is een verwerkingsovereenkomst getekend met Google. Google Analytics maakt gebruik van cookies. Hierbij worden IP-adressen gemaskeerd, er wordt geen aanvullende data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten en er wordt geen gebruik gemaakt van advertentie functies. Ook worden, zoals hiervoor vermeld, cookies van sociale medianetwerken als Facebook, Twitter, LinkedIn en Google gebruikt om social media-integratie op de TOPPR-website(s) mogelijk te maken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht om uw aan ons gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TOPPR en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mailto:Welkom@topprreading.org. We reageren binnen vier weken op uw verzoek. Voor het uitschrijven voor de nieuwsbrief kunt u de link onderaan de nieuwsbrief zelf gebruiken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TOPPR neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het  secretariaat of via mailto:welkom@topprreading.org.

SOLLICITATIE


  Ja, ik stem in met het Privacy statement en geef TOPPR de toestemming om deze gegevens op te slaan.

  Mail ons:

  welkom@topprreading.org