Wist je dat één van de bekendste genieën, Albert Einstein, ook dyslexie had?

Leesachterstand

Leesachterstand! Hoezo een probleem?

.........

Nee! Dat hoeft inderdaad geen probleem te zijn. Toch zijn er veel kinderen met een leesprobleem die zich achtergesteld voelen in de klas. Ze kunnen niet mee met de rest, dus zal er wel iets mis zijn. Apart les krijgen, moeilijke gesprekken thuis, huiswerk dat niet aanslaat, het draagt er allemaal aan bij dat het kind zich “minder” voelt. En juist in die jonge jaren heeft dit een groot effect op de latere ontwikkeling. Wat goed dat er juffen en meesters zijn die oog hebben voor deze kinderen. Zij kunnen de kinderen helpen met de TOPPR-methodiek. Geen frustratie of een minderwaardigheidscomplex maar leesplezier. Niet bijzonder, maar gewoon kind zijn in de klas. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 4 kinderen (25%!) een leesprobleem heeft. Met het slepend leren lezen gaan de schoolprestatie snel vooruit. Dat gunnen wij ieder kind.

Wat is dyslexie?

.........

Dyslexie is een leerstoornis waarbij je veel moeite hebt met lezen en/of spellen. In Nederland heeft ongeveer 20% van alle kinderen ermee te maken. Het woord dyslexie betekent ‘minder goed kunnen lezen’ Door deze leerstoornis vinden kinderen het erg lastig om de juiste letters met de juiste klanken te koppelen. Woorden die erg veel op elkaar lijken zijn erg lastig om uit elkaar te houden. Vaak draaien de kinderen bij het lezen de volgorde van klanken om. Bijvoorbeeld bij drop of dorp of bij het woord wetenschapper, dan wordt het ineens schetenwapper. Ondanks de soms humorvolle situaties kan het kind in de klas worden uitgelachen.

Bij dyslexie gaat het dus om een stoornis op het gebied van technisch lezen (het koppelen van letters en klanken) en niet het begrijpend lezen. Er is echter wel invloed op het vermogen om begrijpend te lezen. Als jouw kind namelijk te veel aandacht en energie moet gebruiken om woorden en volledige zinnen te lezen, dan gaat dat ten koste van het snappen van wát hij of zij leest.

Dyslexie heeft niets te maken met intelligentie

.........

Dyslexie staat dus los van hoe slim je bent; ook hele slimme mensen kunnen er last van hebben. De lees- en/of spellingsproblemen worden niet veroorzaakt door een algemeen leerprobleem, gebrekkig onderwijs of een “dom” kind. Dyslexie kan erfelijk zijn en komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes. Het leren lezen is een nog grotere uitdaging als kinderen met dyslexie daarnaast ook te maken hebben met aandachts- en concentratieproblemen.

Met wat extra hulp kunnen ze in korte tijd met de TOPPR-methodiek beter leren lezen en spellen op een tempo dat bij hen past. Het verbinden van een letter met een klank wordt door de TOPPR-methodiek ineens helder en makkelijk voor het kind. Met het slepend leren lezen gaan de schoolprestaties zienderogen vooruit. En dat gunnen wij ieder kind.

Wanneer kun je met TOPPR leren lezen?

.........

Er zijn meerdere redenen om aan de slag te gaan met de TOPPR-methodiek. Misschien geeft de leerkracht op het tienminutengesprek aan dat het lezen niet zo gemakkelijk gaat. Dan wil de leerkracht dat er thuis meer geoefend moet worden. Kinderen hebben door de leesproblemen veel meer tijd nodig hun huiswerk te maken en lopen daardoor achter op de rest. Door de leesproblemen vinden kinderen het lezen niet leuk en zijn ze niet nieuwsgierig naar boeken. Vaak weten de ouders ergens ook wel dat er leesproblemen zijn. Dat zijn allemaal redenen om je aan te melden voor de TOPPR-methodiek.

Ouders kunnen zich aanmelden voor de oudercursus om hun kind op een positieve manier te begeleiden bij het leren lezen. Leerkrachten en docenten kunnen zich aanmelden voor de cursus TOPPR-juf/meester. Al in twaalf keer lezen via de TOPPR-methodiek zijn de effecten zichtbaar en kan een kind beter lezen.

Het aantal TOPPR-coaches groeit

.........

Het is ons streven om een TOPPR-coach bij ieder hulpbehoevend kind dicht in de buurt te hebben. Soms zal er nog even een extra inspanning nodig zijn om de cursus te volgen. Maar de moeite wordt beloond met een certificaat.

Na de aanmelding krijgt u bericht waar en wanneer de dichtstbijzijnde cursus wordt gegeven.

Het aantal TOPPR-coaches

Coach 1

Regio 1, Regio 3, Regio 4

Coach 23

Regio 2, Regio 3

Coach 4

Regio 4

Coach 3

Regio 3

Coach 2

Regio 2

Coach 1

Regio 1

SOLLICITATIE


    Ja, ik stem in met het Privacy statement en geef TOPPR de toestemming om deze gegevens op te slaan.

    Mail ons:

    welkom@topprreading.org