Nieuw aanmeldformulier voor nieuwsbrief (4 april 2023 08:51:37 CEST)

Nieuw registratieformulier TOPPR -juf/meester:Nieuw herregistratieformulier TOPPR-juf/meester

Nieuw registratieformulier TOPPR- ouders

Test

De methode

.........

Sleeplezen® is een leesmethode die jaren geleden speciaal ontwikkeld is voor kinderen met leesproblemen en/of dyslexie. Het is een unieke en effectieve methode die helpt om het lezen te verbeteren en het plezier in het lezen terug te krijgen. Met deze methode leren kinderen om op een andere manier te lezen dan ze gewend zijn. Bij deze methode wordt de nadruk gelegd op vloeiend lezen en wordt een kind niet geïnstrueerd om steeds dezelfde foute woordjes of tekst opnieuw te lezen. Vanaf 2023 is Sleeplezen® verder gegaan onder de naam TOPPR-leesmethode®.

Kinderen die moeite met lezen hebben gebruiken bijvoorbeeld nog het hakken en plakken (analyse en synthese) bij het lezen, omdat automatisering en directe woordherkenning onvoldoende tot stand zijn gekomen. Bij lange en onbekende woorden wordt dat lastig en gaan kinderen raden en fouten lezen. Het leestempo en het vloeiend lezen lijden daaronder.

De TOPPR-leesmethode® is ontwikkeld om deze kinderen verder te helpen en tegelijkertijd het plezier in lezen terug te krijgen. Het gaat daarbij om 3 componenten die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

De orthopedagogische component:

Lezen kan voor kinderen met leesproblemen en/of dyslexie verbonden zijn met negatieve gevoelens en gevolgen. Als we willen dat het lezen verbetert en het leesplezier weer terugkomt, moet de leessituatie optimaal zijn. Dat betekent bij TOPPR®:

● Gelijkwaardigheid van lezer en begeleider;
● Constant positieve attitude van de begeleider;
● Geen enkele aandacht voor fouten en niet overgaan tot verbeteren.

De methodische component:

De strategie van hakken (analyse) en plakken (synthese), waar de stagnerende lezer vaak in is blijven hangen als gevolg van onvoldoende woordherkenning, wordt versimpeld door de analyse onmogelijk te maken. Via synthese van klanken wordt een zin gelezen alsof het een lang woord is en moet het klinken alsof je een verhaal vertelt.

De technische component:

De lezer kiest zelf een boek en dat mag gerust boven het eigenlijke leesniveau liggen. De begeleider neemt plaats naast de lezer. De TOPPR-leesmethode® is directief en de begeleider bepaalt het constante leestempo. Hij/zij laat de lezer de rode punt van een pen volgen, die boven langs de tekst glijd.

Het samenbrengen en correct uitvoeren van de techniek kost oefening voor de begeleid(st)er. Tijdens een cursus kunnen de componenten aangeleerd en ingeoefend worden.

Met wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat Sleeplezen® een effectieve methodiek is voor kinderen met (ernstige) leesproblemen en/of dyslexie. Onderzoek heeft aangetoond dat:

● De methode is overdraagbaar naar andere behandelaars;
● De methode is toepasbaar in het basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs;
● Er een significant effect is op het lezen van teksten bij kinderen die behandeld zijn met Sleeplezen®.
● De behandelde kinderen blijken na 8 behandelingen van 30 minuten minimaal 1 en maximaal 3 AVI-niveaus vooruit te zijn gegaan.

De TOPPR-leesmethode is er voor ouders en leerkrachten die voor kinderen met dyslexie en leesproblemen een bewezen oplossing zoeken.

Onze missie

.........

Ieder kind met dyslexie of leesproblemen kan zo snel mogelijk geholpen worden met de TOPPR-leesmethode om zo weer leesplezier te krijgen en volop mee te kunnen doen op het gewenste leesniveau.

SOLLICITATIE


    Ja, ik stem in met het Privacy statement en geef TOPPR de toestemming om deze gegevens op te slaan.

    Mail ons:

    welkom@topprreading.org