Lezen

maart 7, 2023

Sleeplezen, hoe het begon

Deel via:

Jaap Stoppelenburg ontwikkelde de methode Sleeplezen, TOPPR-lezen, om kinderen met leesproblemen te helpen. Hij zag als coördinator van het dyslexiecentrum Oost-Friesland veel kinderen met leesproblemen langskomen. Op scholen was er al op allerlei manieren hulp geboden door leerkrachten, leescoördinatoren, intern begeleiders, remedial teachers, leesmoeders en soms zelfs logopedisten en dyslexiespecialisten. Het lukte hen niet om de kinderen aan het lezen te krijgen.

Dat alles ingezet werd om de leesproblemen, die mede door dyslexie werden veroorzaakt, was goed. Het aanleren van technisch lezen is na het negende levensjaar veel moeilijker. Het is dus goed om preventief te handelen. Als een kind van negen nog erg langzaam leest en veel leesfouten maakt, is die zich daar erg bewust van. Dan ontwikkelt zich rondom het lezen een explosieve lading van o.a. leesangst, leeswoede en minderwaardigheidsgevoelens.

De kinderen met leesproblemen en dyslexie blijven vaak hangen in de fase van het beginnend lezen (aanvankelijk lezen). Snelle lezers wisselen het hakken en plakken van woorden, b-oo-m wordt boom, in voor automatische woordherkenning. Bij de slechte lezers blijft het een eindeloos ontcijferen van soms lange woorden. Er ontstaat geen vloeiend lezen en het gaat te langzaam om de tekst goed te begrijpen.

De leesmethode die de scholen nu gebruiken is niet voor alle kinderen even geschikt. Een kwart van de kinderen leert niet goed lezen op de basisschool. Sleeplezen, TOPPR-lezen, is een methode die de leesmethode van school vervangt door een simpelere en efficiëntere aanpak. De begeleider, de TOPPR-coach bepaalt het tempo bij het lezen. Een aanwijspen, de sleepleespen, die de letters aanwijst ,moet de lezer heel precies volgen. De lezer krijgt de uitnodiging om de klanken uit te spreken die de pen aanwijst. Door het tempo waarin dit gebeurt is het onmogelijk om in oude strategieën te vervallen. De begeleider besteedt geen enkele aandacht aan de leesfouten. Als de techniek eenmaal verbetert, zullen die vanzelf grotendeels verdwijnen. Negatieve feedback is uit den boze. De nadruk ligt op de techniek.

Bij kinderen werkt deze leesstrategie heel goed. Jaap Stoppelenburg wilde graag een wetenschappelijke onderbouwing van de effectiviteit van TOPPR-lezen en naar de overdraagbaarheid van de techniek. Dat onderzoek is in 2007 door de Rijksuniversiteit Groningen uitgevoerd en daarmee is TOPPER-reading “evidence based” verklaard. Daarna is hij begonnen met het opleiden van leerkrachten, logopedisten en dyslexiespecialisten. In de afgelopen jaren hebben ongeveer 1.000 mensen in Nederland hebben weg de cursus sleeplezen gevolgd en kunnen deze inzetten om kinderen met leesproblemen te helpen beter te leren lezen.

Sleeplezen is vanaf 2023 doorgegaan onder de naam TOPPR!

Blijf op de hoogte! Schrijf in op onze nieuwsbrief

Deel via:

Gerelateerde blogs

...........

Check alle blogs

april 23, 2024

De sleutel tot leesbegrip: leesbegrip vereist kennis van de wereld
Lees meer

april 9, 2024

De wetenschap achter leren lezen: feiten en inzichten
Lees meer

maart 26, 2024

Geletterdheid in onze moderne tijd: #4 Literaire competenties
Lees meer

april 3, 2024

Hoe meertalige kleuters sneller taal leren via voorlezen
Lees meer
Check alle blogs

SOLLICITATIE














    Ja, ik stem in met het Privacy statement en geef TOPPR de toestemming om deze gegevens op te slaan.

    Mail ons:

    welkom@topprreading.org